Odměna za právní služby

Odměna za poskytování právních služeb je individuální, a to vždy s ohledem na okolnosti jednotlivého případu a potřeby každého klienta. Výše odměny se zpravidla řídí dohodou mezi advokátem a klientem, přičemž takto stanovená odměna může být:

  • hodinová, kdy je výše odměny advokáta dána počtem odpracovaných hodin za dohodnutou hodinovou sazbu ( 1.500,- Kč – 2.000,- Kč / 1 hod )
  • paušální, kdy je výše odměny advokáta určena pevnou částkou za provedení určitého právního úkonu, případně pevnou částkou za určité časové období ( obvykle za jeden měsíc).
  • Advokátní kancelář neúčtuje odměnu za telefonické konzultace, jednoduché administrativní úkony.

V případě, kdy mezi advokátem a klientem nedojde k uzavření dohody o výši odměny za poskytované právní služby, použije se pro stanovení výše odměny vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odměna za vykonané právní služby ( záloha na právní služby ) je klientům fakturována vždy po dohodě s advokátem. Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, součástí odměny za poskytování právních služeb je proto i daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.

Aeto | AREÁL Plešivec | daňové poradenství | účetnictví | panidora.cz - korálky, náramky, šperky